รู้หรือไม่ กินช๊อกโกแลต แก้อาการไอได้นะ


อ่าน 1,385

ช็อกโกแลตสามารถบรรเทาอาการไอได้ การวิจัยบากว่า การกินช็อคโกแลตจะได้รับสารธีโอโบรไมน์ ซึ่งสาวตัวนี้หละที่สามารถช่วยแก้ไอได้แถมประสิทธิภาพยังดียิ่งกว่าสารโคดีที่ใช้ยาแผนปัจจุบันอีกนะคะ

สารในช็อกโกแลตที่สามารถบรรเทาอาการไอได้ คือสารธีโอโบรไมน์ ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สามารถบรรเทาอาการไอได้ดีกว่าสารโคดีอีนที่ใช้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน โดยจะออกฤทธิ์ที่เส้นประสาทเวกัสเนอร์ฟที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการไอ โดยได้ผลการศึกษานี้ได้จากจากศาสตราจารย์ปีเตอร์ บาร์เน็ส (หัวหน้าทีมวิจัยของ Imperial College London) ซึ่งทำการทดลองเพื่อหาข้อเปรียบเทียบระหว่างสารธีโอโบรไมน์และสารโคเดอีน ทั้งนี้ในช็อกโกแลตแต่ละประเภทจะมีสารธีโอโบรไมน์แตกต่างกันเนื่องจากส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงแต่งช็อกโกแลตมีปริมาณไม่เท่ากัน

ในการบรรเทาอาการไอ การกินดาร์คช็อกโกแลตเพียง 1 แท่งก็สามารถแก้ไอได้ แต่ว่าช็อกโกแลตที่มีอยู่หลายชนิดนั้น ด้วยความแตกต่างของส่วนผสม และวัตถุดิบที่ปรุงแต่งในช็อกโกแลตจึงทำให้มีฤทธิ์แก้ไอมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับธีโอโบรไมน์ที่มี โดยช็อกโกแลตบริสุทธิ์ที่ไม่มีการเติมความหวาน ปริมาณ 1 ออนซ์ มีธีโอโบรไมน์ 450 มิลลิกรัม ส่วนดาร์คช็อกโกแลต มีอยู่ 150 มิลลิกรัม และช็อกโกแลตนม มีอยู่ 60 มิลลิกรัม 

 

 


28-03-59, 17:32 น.
Chang noye

deedaily


 ข่าวที่น่าสนใจ